Instalacija Mašina & Postrojenja

Instalacija Mašina & Postrojenja

«IQS» je specijalizovan za sve tipove industrijskih instalacija sa posebnim iskustvom u domenu presa:

Prednosti:

  • Optimizacija i racionalizacija vaših troškova
  • Mogućnost planiranja rokova isporuke i striktno pridružavanje definisanih rokova
  • Oprema je optimalno adaptirana u proizvodnim jedinicama
  • Praktična obuka vaših kadrova u cilju adekvatnog rukovanja i održavanja opreme
  • Mogućnost korišćenja usluga periodičnog preventivnog i planiranog održavanja
  • Post-proizvodne konsultacije i nadzor
  • Fleksibilnost i eliminisanje mogućih jezičkih barijera u lokalnom rukovođenju projekata

Naša tehnička podrška se ne završava sa fazom instalacije i puštanja opreme u rad. Nudimo standardizovani koncept održavanja sa ciljem produžavanja veka trajanja vaših mašina i garantovanja kontinuiteta bez nepotrebnih zastoja i kvarova u proizvodnji. 

Ostale usluge

Projekti

Kontaktiraj nas

Scroll to Top