Premeštanje mašina i relokacije

Premeštanje mašina i relokacije

Sve veća konkurentnost zemalja u regionu, usled povoljnih uslova rada, uzrok su sve češćim zahtevima naših klijenata za premeštanje mašina i kompletnih proizvodnih postrojenja u zemlje u okruženju.

Industrijska preseljenja uključuju mnoge detalje zbog čega je neophodno obezbediti adekvatnu opremu i pouzdan tim profesionalaca koji će garantovati kvalitet usluga pre, tokom i nakon premeštanja vaših mašina.

Možete se osloniti na našu stručnost kada su u pitanju industrijska preseljenja i pojedinačna premeštanja mašina.

Nudimo vam kompletan spektar usluga u domenu industrijskih relokacija, od dokumentovanja trenutnog stanja vaših mašina na postojećoj lokaciji, do preseljenja mašina i garanovanja identičnih performansi nakon ponovnog instaliranja na novoj lokaciji. Mašine i sisteme demontiraju specijalisti koji će nakon transporta opreme na željenu lokaciju izvršiti montažu i puštanje u rad.

Premeštanje velikih mašina često predstavlja odličnu mogućnost da se efikasno obave vanredna održavanja i modernizacija.

Ostale usluge

Projekti

Kontaktiraj nas

Scroll to Top