Politika Privatnosti

Politika privatnosti
Poslednji put ažurirano 04-Apr-2024
Datum stupanja na snagu 04-Apr-2024

Ova Polisa privatnosti opisuje politike IQS presses d.o.o., Tanaska Rajića 34/8, Kragujevac 34000, Srbija, email: webmaster@iqs-presses.com, telefon: +38164/855-0841 o prikupljanju, upotrebi i otkrivanju vaših informacija koje prikupljamo kada koristite našu veb lokaciju (iqs-presses.com). („Usluga“). Pristupanjem ili korišćenjem Usluge, pristajete na prikupljanje, upotrebu i otkrivanje vaših informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ako se s tim ne slažete, molimo vas da ne pristupate ili ne koristite Uslugu.

Možemo izmeniti ovu Politiku privatnosti u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja vama i objavićemo izmenjenu Politiku privatnosti na Usluzi. Izmenjena politika će stupiti na snagu 180 dana od dana kada je izmenjena politika objavljena na Usluzi i vaš nastavak pristupa ili korišćenja Usluge nakon toga vremena predstavljaće vaše prihvatanje izmenjene Politike privatnosti. Stoga vam preporučujemo da periodično pregledavate ovu stranicu.

 1. Informacije koje prikupljamo:

  Prikupićemo i obraditi sledeće lične informacije o vama:

  1. Ime
  2. Email
  3. Mobilni telefon
  4. Adresa
  5. Naziv kompanije
 2. Kako koristimo vaše informacije:

  Koristićemo informacije koje prikupljamo o vama u sledeće svrhe:

  1. Marketing / Promocija

  Ako želimo koristiti vaše informacije u bilo koje druge svrhe, zatražićemo vaš pristanak i koristićemo vaše informacije samo nakon što dobijemo vaš pristanak, a zatim samo u svrhe za koje ste dali pristanak, osim ako nismo obavezni da postupimo drugačije po zakonu.

 3. Kako delimo vaše informacije:

  Nećemo prenositi vaše lične informacije trećoj strani bez vašeg pristanka, osim u ograničenim okolnostima opisanim u nastavku:

  1. Oglašivačka usluga
  2. Marketing agencije
  3. Analitika
  4. Prikupljanje i obrada podataka

  Zahtevamo od takvih trećih strana da koriste lične informacije koje im prenosimo samo u svrhu za koju su prenete i da ih ne zadrže duže nego što je potrebno za ispunjenje navedene svrhe.

  Takođe možemo otkriti vaše lične informacije u sledećim slučajevima: (1) kako bismo ispunili primenljivi zakon, propis, sudsku odluku ili drugi pravni postupak; (2) kako bismo sproveli vaše ugovore sa nama, uključujući ovu Politiku privatnosti; ili (3) kako bismo odgovorili na tvrdnje da vaše korišćenje Usluge krši prava trećih strana. Ako se Usluga ili naša kompanija spoje ili budu akvizirane sa drugom kompanijom, vaše informacije će biti jedna od imovine koja će biti preneta novom vlasniku.

 4. Čuvanje vaših informacija:

  Čuvaćemo vaše lične informacije sa nama 90 dana do 2 godine nakon što korisnici obustave svoje naloge ili onoliko dugo koliko nam je potrebno da ispunimo svrhe za koje su prikupljene kao što je detaljno navedeno u ovoj Politici privatnosti. Možda ćemo morati zadržati određene informacije duže, poput vođenja evidencije / izveštavanja u skladu sa primenljivim zakonom ili iz drugih legitimnih razloga poput sprovođenja pravnih prava, prevencije prevara, itd. Preostale anonimne informacije i agregirane informacije, koje vas ne identifikuju (direktno ili indirektno), mogu se čuvati neograničeno dugo.

 5. Vaša prava:

  Zavisno od primenjenog zakona, možda ćete imati pravo da pristupite, ispravite ili obrišete svoje lične podatke ili da dobijete kopiju svojih ličnih podataka, ograničite ili prigovorite na aktivnu obradu svojih podataka, zatražite da podelimo (prebacimo) vaše lične informacije drugom subjektu, povučete bilo kakav pristanak koji ste nam pružili za obradu vaših podataka, pravo da podnesete žalbu nadležnom organu i druga prava koja mogu biti relevantna u skladu sa primenljivim zakonima. Da biste ostvarili ova prava, možete nam pisati na office@iqs-presses.com. Odgovorićemo na vaš zahtev u skladu sa primenljivim zakonom.

  Možete se odjaviti od direktnih marketinških komunikacija ili od profila koje vršimo u svrhu marketinga tako što ćete nam pisati na office@iqs-presses.com.

  Imajte na umu da ako nam ne dozvolite da prikupljamo ili obrađujemo potrebne lične informacije ili povučete pristanak za obradu istih u svrhe za koje su tražene, možda nećete moći pristupiti ili koristiti usluge zbog kojih su vaše informacije bile potrebne.

 6. Kolačići i slično:

  Da biste saznali više o tome kako koristimo ove tehnologije i vaše mogućnosti u vezi sa ovim tehnologijama praćenja, molimo vas da se obratite našoj Politici kolačića.

 7. Bezbednost:

  Bezbednost vaših informacija je važna za nas i koristićemo razumne bezbednosne mere kako bismo sprečili gubitak, zloupotrebu ili neovlašćenu izmenu vaših informacija pod našom kontrolom. Međutim, imajući u vidu inherentne rizike, ne možemo garantovati apsolutnu bezbednost i stoga ne možemo osigurati ili garantovati bezbednost bilo koje informacije koju nam prenesete i to radite na sopstveni rizik.

 8. Veze sa trećim stranama i korišćenje vaših informacija:

  Naša Usluga može sadržati veze ka drugim veb sajtovima koji nisu operisani od strane nas. Ova Politika privatnosti ne obrađuje politiku privatnosti i druge prakse bilo koje treće strane, uključujući bilo koju treću stranu koja upravlja bilo kojim veb sajtom ili uslugom koja može biti dostupna putem veze na Usluzi. Snažno vam preporučujemo da pregledate politiku privatnosti svakog sajta koji posetite. Mi nemamo kontrolu nad i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kojih sajtova ili usluga trećih strana.

 9. Žalba / Službenik za zaštitu podataka:

  Ako imate bilo kakve upite ili zabrinutosti u vezi sa obradom vaših informacija koje su dostupne nama, možete poslati email našem Službeniku za žalbe na adresu IQS presses d.o.o., Tanaska Rajića 34/8, 34000 Kragujevac, email: office@iqs-presses.com. Adresiraćemo vaše zabrinutosti u skladu sa primenljivim zakonom.

Polisa privatnosti generisana uz pomoć CookieYes.

Scroll to Top